Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie.Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stasowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi.Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia.Doskonalenie umiejętności metodycznych.

Adresaci studiów:

Słuchaczami Studiów Podyplomowych „Technologia żywności i żywienie człowieka” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich kierunków nauczycielskich.

Program studiów:

 • Analiza i ocena jakości żywności i żywienia
 • Technika i technologia produkcji potraw
 • Żywienie człowieka
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Technika i organizacja obsługi konsumenta
 • Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności
 • Marketing żywności i żywienia
 • Mikrobiologia żywności
 • Podstawy chemii żywności oraz biochemii
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Nowoczesne materiały i techniki opakowań żywności
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 208 godz. lub 3 semestry/ 328 godz. (dla nauczycieli)

Zapisz się online