Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Diagnoza Psychologiczna w Działalności Klinicznej

Dietetyka Kliniczna

Emisja i Higiena Głosu

Fitness i Doradztwo Żywieniowe

Fizykoterapia z masażem

Gerontologia z Profilaktyką i Promocją Zdrowia

Integracja Sensoryczna

Neurodydaktyka

Rynek i Przedsiębiorstwo w Agrobiznesie