Diagnoza Psychologiczna w Działalności Klinicznej

Emisja i Higiena Głosu

Gerontologia z Profilaktyką i Promocją Zdrowia

Integracja Sensoryczna

Neurodydaktyka

Organizacja Pomocy Społecznej

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Przygotowanie Pedagogiczne

Psychodietetyka