AKADEMIA MENTORA I TUTORA

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

Emisja i Higiena Głosu

Neurodydaktyka

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

Specjalista zajęć kreatywnych

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka