ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI

Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Grafika Komputerowa i Multimedia

Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

Logistyka i Transport

Organizacja Pomocy Społecznej

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne