Integracja Sensoryczna

Logistyka i Transport

Przygotowanie Pedagogiczne

Stosowana Analiza Zachowania

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem