Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:

W dobie wzmożonych ataków terrorystycznych, katastrof drogowych, kolejowych, przyrodniczych, awarii i skażeń przemysłowych niezwykle istotnym problemem jest profilaktyka w tym zakresie oraz przygotowanie zespołów ludzkich do zwalczania i usuwania ich negatywnych skutków.
Program studiów podyplomowych jest ukierunkowany na realizację podstawowego celu jakim jest przekazanie uczestnikowi niezbędnej wiedzy służącej m.in.:

 • identyfikacji i właściwej interpretacji mogących powstać zagrożeń,
 • możliwości prawnych,
 • oceny i analizy wykorzystania posiadanych sił i środków,
 • możliwości wykorzystania technologii i systemów IT w celu optymalizacji podejmowanych działań.

Studia mają ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu działania systemów:

 • Ratownictwa medycznego,
 • Ochrony przeciwpożarowej,
 • Ratowniczo-Gaśniczego,
 • Ochrony ludności.

Adresaci studiów:

 • kadra kierownicza oraz urzędnicy państwowi (urzędów wojewódzkich, miejskich i gminnych)
 • samorządowi wszystkich szczebli związani z zarządzaniem kryzysowym
 • pracownicy wojewódzkich, miejskich i gminnych wydziałów reagowania kryzysowego
 • pracownicy obrony cywilnej
 • pracownicy wojska
 • służba zdrowia
 • pracownicy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Straży Pożarnej
 • Policja
 • Straż Miejska
 • pracownicy zakładów przemysłowych odpowiedzialni za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń
 • kadra kierownicza zakładów komunalnych

Program studiów:

 • Zarządzanie w zagrożeniach specjalnych – wprowadzenie, wybrane zagadnienia
 • Zaburzenia psychiczne w masowych katastrofach; zespół stresu pourazowego
 • Zarządzanie służbą zdrowia w zagrożeniach specjalnych
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Zagrożenia biologiczne i chemiczne
 • Zagrożenia – rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona przeciwepidemiczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych
 • Systemy ISO a sytuacje kryzysowe – wybrane zagadnienia
 • Zarządzanie logistyką
 • Seminarium podyplomowe

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 190 godz.

Cena: 3000 zł + 200 zł (wpisowe)