Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach. Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.

Adresaci studiów:

Nauczyciele z wykształceniem wyższym chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotów Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie.Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Wychowania do życia w rodzinie”, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Pogram studiów:

 • Wprowadzenie do filozofii społecznej
 • Mechanizmy życia społecznego
 • Wstęp do prawa
 • Komunikacja społeczna
 • Zagadnienia biomedyczne
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Zagadnienia psychologiczno – pedagogiczne
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Systemy polityczne współczesnego świata
 • Podstawy ustrojowe i instytucjonalne UE
 • Wybrane problemy współczesnego świataTeorie demokracji
 • System polityczno – administracyjny Polski
 • Przemiany w Polsce i świecie po 1989rr
 • Edukacja regionalna
 • Doktryny i ruchy polityczne
 • Elementy ekonomii i gospodarki
 • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwiePraktyki pedagogiczne
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Egzamin dyplomowy

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 540 godz.

Cena: 3900 zł + 200 zł (wpisowe)

Zapisz się online