Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Wiedza o Kulturze” w szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną z zakresu kultury zdobytej w ramach studiów.

Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów „Wiedza o Kulturze” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o Kulturze w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program studiów:

 • Historia kultury
 • Wiedza o sztuce
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Historia filozofii
 • Semiotyka kultury
 • Historia literatury
 • Warsztaty artystyczne
 • Wiedza o muzyce
 • Antropologia kulturowa
 • Wiedza o filmie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teorie kultury
 • Animacja i upowszechnianie kultury
 • Historia i kultura regionalna
 • Kultura ludow
 • Kultura audiowizualna
 • Cywilizacja europejska XIX i XX wieku
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 360 godz.

Cena: 3600 zł + 200 zł (wpisowe)

Zapisz się online