Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, głównie dla pracowników ośrodków wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju małego dziecka , pedagogów, psychologów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Do diagnozy i wsparcia rozwoju małego dziecka w przedszkolu, szkole, ośrodku wczesnej interwencji, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ramowy program studiów:

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
 • Metodyka pracy z rodziną małego dziecka o zaburzonym rozwoju
 • Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna małego dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
 • Wybrane metody terapii
 • Fizjoterapia
 • Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem
 • Terapia dzieci z zaburzeniami widzenia
 • Terapia dzieci z zaburzeniami słuchu
 • Terapia w niepełnosprawnościach sprzężonych
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadami wrodzonymi
 • Podstawy komunikacji alternatywnej
 • Praktyka
 • Seminarium

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa

Liczba godzin: 350 / 3 semestry

Cena: 3400 zł + 200 zł (wpisowe)

Zapisz się online