Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli lub osób z wykształceniem pedagogicznym w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotu TECHNIKA i ścieżki wychowanie komunikacyjne, w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu, podniesieniem kwalifikacji zawodowych, opanowaniem podstaw programowych umożliwiających nauczanie przedmiotu „Technika”.

Program studiów:

Historia postępu technicznego
Technika w środowisku ucznia 

  •  urządzenia techniczne w środowisku ucznia
  •  ekonomia gospodarstwa domowego
  •  ochrona środowiska naturalnego

Podstawy mechaniki
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Żywienie człowieka
Wychowanie komunikacyjne
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Technologie obróbki materiałów 

  •  technologia drewna
  •  technologia metali
  •  technologia tworzyw sztucznych

Metodyka nauczania techniki
Projektowanie i dokumentacja techniczna
Technologie informacyjne
Szkolna praktyka metodyczna
Seminarium dyplomowe i konsultacje

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 390 godz.

Cena: 3600 zł

Zapisz się online