Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki w szkole w szkole podstawowej i gimnazjum oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów plastyka i technika.

Adresaci studiów:

Studia z zakresu „Technika i plastyka” mają dać szansę tym wszystkim nauczycielom, których ta sytuacja dotyczy lub może dotyczyć. Zadaniem studiów jest przygotowanie nauczyciela do nauczania przedmiotu technika i plastyka, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym.

Program studiów:

Historia kultury i techniki
Technika w środowisku ucznia:

 • Urządzenia techniczne w środowisku ucznia
 • Ekonomia gospodarstwa domowego
 • Ochrona środowiska naturalnego

Rysunek i dokumentacja techniczna
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy mechaniki
Wychowanie komunikacyjne
Żywienie człowieka
Psychologia widzenia i twórczości plastycznej
Kompozycja i zasady perspektywy
Estetyka
Metody i techniki aktywności twórczej:

 • Rzeźba
 • Fotografika
 • Malarstwo
 • Rysunek i liternictwo

Technologie obróbki materiałów:

 • Technologia drewna
 • Technologia metali
 • Technologia tworzyw sztucznych

Technologie informacyjne:

 • Informatyka i systemy informatyczne
 • Programy użytkowe i techniki multimedialne
 • Edytory obrazu
 • Projektowanie graficzne
 • Komputerowe wspomaganie w technice i techniki obsługi systemów komputerowych

Metodyka nauczania plastyki
Metodyka nauczania techniki
Szkolna praktyka metodyczna
Seminarium i konsultacje

Forma zaliczenia: 

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 490 godz.

Cena: 4800 zł

Zapisz się online