Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.
Program studiów przewiduje realizację zajęć związanych z następującymi zagadnieniami: zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi, logopedyczną terapię osób z oligofazją, terapię jąkających się, seminarium dyplomowe oraz praktyki.

Adresaci studiów:

Podstawą rekrutacji jest konieczność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy. Studia skierowane są dla osób, które posiadają wykształcenie logopedyczne, a uprawnienia zdobyły w ramach:

 • w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów;
 • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich;
 • logopedycznych studiów na poziomie uniwersyteckim w innym kraju;
 • studiów podyplomowych z logopedii.

Uzyskiwane uprawnienia:
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii nabywają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami służby zdrowia stażu.

Ramowy program studiów 4-semestralnych:

 • Afazja w neurologii klinicznej
 • Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia i arteterapia
 • Psychoterapia
 • Diagnostyka neurofizjologiczna
 • Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania
 • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci
 • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy u dzieci
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Komunikacja w autyzmie
 • Metodologia pracy dyplomowej
 • Anatomia
 • Wybrane zagadnienia z neuroanatomii
 • Neurofizjologia
 • Patologia mowy
 • Neurologia kliniczna
 • Praktyka neurologopedyczna

Ilość godzin: 450 godz.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Cena: 6000 zł

Zapisz się online