Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z przedmiotów „Historia”, „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz „Wiedza o społeczeństwie”
w szkołach. W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii powszechnej od starożytności po drugą połowę wieku XX oraz historii Polski od X do drugiej połowy XX w., elementów gospodarki, komunikacji społecznej oraz mechanizmów życia społecznego. W ramach poszczególnych bloków omawiane są zagadnienia dotyczące historii Niemiec, Rosji i Europy Wschodniej, Skandynawii, wprowadzenia do filozofii społecznej tym różnych teorii demokracji, a także poruszane są zagadnienia pedagogiczno – psychologiczne
i seksuologiczne.

Studia stwarzają możliwość do poszerzenia wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin. Oprócz przygotowania merytorycznego pozwalają na doskonalenie umiejętności metodycznych.

Adresaci studiów:

Nauczyciele z wykształceniem wyższym chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Historia,  Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie. Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Wychowania do życia
w rodzinie”, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Forma zaliczenia:

  • Praca dyplomowa
  • Egzamin dyplomowy

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 809 godz. dydaktycznych oraz 180 godz. praktyki

Koszt: 5400 zł

Zapisz się online!