Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych.

Adresaci studiów:
Słuchaczami Podyplomowych Studiów „Filologia polska” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, posiadający przygotowanie pedagogiczne, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Ramowy program:

 • Literatura staropolska
 • Literatura oświecenia
 • Literatura romantyzmu
 • Literatura pozytywizmu
 • Literatura Młodej Polski
 • Literatura XX-lecia międzywojennego
 • Literatura po 1945 roku
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Analiza dzieła literackiego
 • Elementy poetyki i stylistyki
 • Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej
 • Elementy kultury antycznej
 • Historia Polski
 • Historia filozofii
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Historia sztuki
 • Historia języka polskiego
 • Redagowanie tekstów
 • Metodyka nauczania literatury i języka polskiego
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Dzienniczek praktyk
 • Egzamin końcowy

Czas trwania: 3 semestry; 330 godzin

Cena: 3600 zł + 200 zł (wpisowe)

Zapisz się online!