Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów:

 • Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie.
 • Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stasowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi.
 • Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia.

Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów „Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich kierunków nauczycielskich.

Uzyskiwane uprawnienia:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, na kierunkach kształcenia zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów podyplomowych. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin naukowych. Oprócz przygotowania merytorycznego stwarzają możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych.

Cel studiów:

Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie. Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stasowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi. Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia. Doskonalenie umiejętności metodycznych.

Program studiów:

 1. Mikrobiologia żywności
 2. Podstawy chemii żywności oraz biochemii
 3. Higiena i toksykologia żywności
 4. Analiza i badanie surowców
 5. Surowce w produkcji cukierniczo-piekarskiej
 6. Nowoczesne materiały i techniki opakowań
 7. Technologia produkcji piekarniczej
 8. Technologia produkcji cukierniczej i ciastkarskiej
 9. Wyposażenie techniczne zakładów
 10. Promocja i sprzedaż w sieci
 11. Ekologia i ochrona środowiska
 12. Podstawy marketingu żywności
 13. Metodyka przedmiotowa
 14. Praktyka zawodowa
 15. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • egzamin
 • praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 3 semestry / 310 godz

Cena: 4 200zł + 200zł (wpisowe)

Termin rozpoczęcia: nabór trwa