Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

Celem studiów jest pozyskanie przez słuchacza wiedzy pozwalającej na nauczanie biologii w szkole.

Adresaci

Studia skierowane są przede wszystkich do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania biologii w szkole.

Ramowy program

 1. Anatomia i fizjologia człowieka,
 2. Biologia komórki,
 3. Biotechnologia,
 4. Genetyka,
 5. Ekologia,
 6. Ochrona przyrody i środowiska,
 7. Podstawy zoologii,
 8. Różnorodność biologiczna,
 9. Dydaktyka biologii,
 10. Praktyka pedagogiczna

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowe
 • Praktyki
 • Test z wybranych zagadnień

Ilość godzin

393 + 60 godzin praktyki pedagogicznej

Cena: 4000 zł