Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Kształcenie specjalistów w zakresie przetwarzania grafiki i dźwięku na potrzeby publikacji elektronicznych. Wyposażenie słuchaczy w kompetencje zarówno w zakresie grafiki i estetyki jak i nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii www.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do dwóch grup docelowych. Pierwsza to osoby zajmujące się zawodowo lub amatorsko tworzeniem różnych form graficznych oraz posiadających kompetencje artystyczne. Druga grupa to osoby z kompetencjami informatycznymi ale nie posiadające umiejętności artystycznych.

Korzyści dla uczestników studiów:

Nabycie praktycznych umiejętności związanych z przetwarzaniem grafiki wektorowej i rastrowej oraz podstaw programowania w zakresie technologii html i php, oraz podstawy baz danych. Zdobycie wiedzy technicznej-informatycznej z zagadnieniami związanymi z grafiką i estetyką

Sylwetki wykładowców: 

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie laboratoriów, warsztatów, oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów to osoby posiadające doświadczenie praktyczne i artystyczne w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów.

Ramowy program studiów:

  • Wprowadzenie do technologii www: struktura dokumentu HTML, użycie podstawowych znaczników HTML, osadzanie grafiki, obiektów multimedialnych, hiperłącza, kaskadowe arkusze styli (CSS), implementacja arkuszy osadzonych w dokumencie i dołączanych, definiowanie klas, atrybuty stylu dla selektorów i klas.
  • Podstawy estetyki i grafiki
  • Przetwarzanie grafiki na potrzeby publikacji elektronicznych: kompresja – stratna i bezstratna grafiki, popularne standardy kompresji: obrazów gif, jpg, video – mpg, divx, transmisja danych multimedialnych w sieci, przegląd języków skryptowych i ich wykorzystanie w tworzeniu prezentacji multimedialnych, przetwarzanie grafiki rastrowej i wektorowej, aplikacji do przetwarzania materiałów fotograficznych,
  • Przetwarzanie dźwięku na potrzeby publikacji elektronicznych: kompresja – stratna i bezstratna dźwięku, popularne standardy kompresji, transmisja dźwięku w sieci, aplikacje do przetwarzania materiałów audio, praca w nowoczesnym studiu nagrań
  • Skład tekstu – DTP
  • Fotografia cyfrowa
  • Tworzenie zarządzanych serwisów www: instalacja i konfiguracja serwera WWW w środowisku Windows (Webserv), osadzanie kodu PHP w kodzie HTML, generowanie kodu HTML przez PHP, formularze w HTML i obsługa formularzy przez PHP, przesyłanie zmiennych z wykorzystaniem hiperłączy, konfiguracja i zarządzanie bazą danych MySQL (linia poleceń i PHPmyAdmin), tworzenie bazy danych i tabel, wykorzystanie PHP do odczytu i modyfikacji danych w bazie MySQL z wykorzystaniem zapytań SQL, tworzenie serwisu WWW opartego na bazie danych, funkcje biblioteki php_xml,wczytywanie pliku XML do bazy danych, generowanie pliku XML, implementacja arkusza styli XSLT, dynamiczne generowanie grafiki SVG.

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 240 godzin

Termin rozpoczęcia: nabór trwa

Zapisz się online