Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek –  piątek
8.00 – 16.00

sobota –  niedziela
8.00 – 16.00

Dziekan:
doc. Bogdan Musznicki
(podanie do Dziekana)

Obsługa Studium Podyplomowego:

Dorota Olewnik

tel. 608-079-532 / 694-400-676
technik@technik.slupsk.pl

Numer konta bankowego

 

(Tytuł przelewu:  Imię  i nazwisko – kierunek, semestr studiów)
PKO BP SA w Słupsku
38 1020 4649 0000 7302 0006 5862