Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku WSG w Bydgoszczy prowadzi zimowy nabór na studia podyplomowe w obszarze
edukacji, kultury, języka, praktyki społecznej, rozwoju osobistego, zdrowia, sportu i turystyki.

Do 100% dofinansowania na studia podyplomowe z KFS!
Napisz lub zadzwoń do nas, a z chęcią odpowiemy na wszystkie twoje pytania
e-mail. technik@technik.slupsk.pl tel. 608 079 532 / 694 400 676

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku, WSG w Bydgoszczy
ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 71 09, e-mail technik@technik.slupsk.pl / dziekanat.slupsk@byd.pl

Psychodietetyka

Programowanie Aplikacji Sieciowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Fizykoterapia z masażem

Coaching wizerunku

Zdrowie Publiczne

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

Dietetyka Kliniczna

Grafika Komputerowa i Multimedia

Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie Kulturą

Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Specjalista zajęć kreatywnych

Stosowana Analiza Zachowań

Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne

Prawo Administracyjne

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Ochrona Informacji Niejawnych

Organizacja Pomocy Społecznej

Logistyka i Transport

Integracja Sensoryczna

GERONTOLOGIA Z PROFILAKTYKĄ I PROMOCJĄ ZDROWIA

Fitness i Doradztwo Żywieniowe

Energetyka Odnawialna

Doradztwo Zawodowe

Copywriting

CONTROLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Coaching

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Arteterapia i Profilaktyka Społeczna

AKADEMIA MENTORA I TUTORA

PROCES INWESTYCYJNY I ADMINISTRACJA BUDOWLANA

Psychodietetyka

Programowanie Aplikacji Sieciowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Fizykoterapia z masażem

Coaching wizerunku

Zdrowie Publiczne

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

Dietetyka Kliniczna

Grafika Komputerowa i Multimedia

Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie Kulturą

Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Specjalista zajęć kreatywnych

Stosowana Analiza Zachowań

Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne

Prawo Administracyjne

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Ochrona Informacji Niejawnych

Organizacja Pomocy Społecznej

Logistyka i Transport

Integracja Sensoryczna

GERONTOLOGIA Z PROFILAKTYKĄ I PROMOCJĄ ZDROWIA

Fitness i Doradztwo Żywieniowe

Energetyka Odnawialna

Doradztwo Zawodowe

Copywriting

CONTROLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Coaching

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Arteterapia i Profilaktyka Społeczna

AKADEMIA MENTORA I TUTORA

PROCES INWESTYCYJNY I ADMINISTRACJA BUDOWLANA

Programowanie Aplikacji Sieciowych

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie Kulturą

Rachunkowość i Podatki od Podstaw

Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne

Prawo Administracyjne

Ochrona Informacji Niejawnych

Organizacja Pomocy Społecznej

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

Grafika Komputerowa i Multimedia

Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie Kulturą

Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie

Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Organizacja Pomocy Społecznej

Logistyka i Transport

Energetyka Odnawialna

PROCES INWESTYCYJNY I ADMINISTRACJA BUDOWLANA

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I

Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Specjalista zajęć kreatywnych

Doradztwo Zawodowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

AKADEMIA MENTORA I TUTORA

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Psychodietetyka

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Stosowana Analiza Zachowań

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Organizacja Pomocy Społecznej

Integracja Sensoryczna

GERONTOLOGIA Z PROFILAKTYKĄ I PROMOCJĄ ZDROWIA

Doradztwo Zawodowe

Arteterapia i Profilaktyka Społeczna

Zapisz się on-line!

Zapisz się on-line!